Ga đi - Khu vực Checkin Phú Quốc


LOADING IMAGES
Ga đi - Khu vực Checkin Phú Quốc

  24 Lượt xem

Thông tin chi tiết

Khu vực Check-in ga đi tập trung toàn bộ hành khách làm thủ tục đi máy bay nên lượt hiển thị cao và người thân đưa tiễn, do diện tích quảng cáo lớn, vừa tầm nhìn nên dễ gây chú ý.
nextbrand-logo-mobile