Giới thiệu vị trí

Giới thiệu vị trí quảng cáo tại sân bay

  Khu vực quảng cáo tại sân bay:
  - Khu vực bãi đỗ xe 
  - Khu vực Công cộng
  - Khu vực Cách ly Quốc nội đến (Hành lý)
  - Khu vực Cách ly Quốc nội đi (Phòng chờ lên máy bay)
  - Khu vực Check-in
  - Khu vực Kiểm tra an ninh
  Hình thức quảng cáo:
  - Biển hộp đèn
  - Biển Trivision
  - Biển trụ tấm lớn
  - Decal
  - Khung tranh điện
  - Standee
  - Quầy thông tin
  - Sa bàn
  - LED
  - LCD
  - Xe đẩy
  :
  nextbrand-logo-mobile