Quốc nội đi - Khu vực Check-in cánh A-B (1) Nội bài


LOADING IMAGES
quang cao san bay noi bai Quốc nội đi - Khu vực Check-in cánh A-B
Quốc nội đi - Khu vực Check-in cánh A-B (1) Nội bài

  204 Lượt xem

Thông tin chi tiết

Khu vực Check-in Quốc nội đi tập trung toàn bộ hành khách làm thủ tục đi máy bay nên lượt hiển thị cao và người thân đưa tiễn, do diện tích quảng cáo lớn, vừa tầm nhìn nên dễ gây chú ý.
nextbrand-logo-mobile