Quốc nội đi - Khu vực Công cộng sảnh E Nội bài


LOADING IMAGES
Quốc nội đi - Khu vực Công cộng sảnh E Nội bài

  22 Lượt xem

Thông tin chi tiết

Khu vực Công cộng, quốc nội đi sảnh E tập trung toàn bộ hành khách Checkin và người thân đưa tiễn (chủ yếu là nhân viên văn phòng, công sở, người có thu nhập khá...) nên quảng cáo những thương hiệu, sản phẩm phổ thông là phù hợp đối tượng mụctiêu.
nextbrand-logo-mobile