Quốc nội đi - Khu vực Công cộng Tầng 1-4 Nội bài


LOADING IMAGES
Quốc nội đi - Khu vực Công cộng Tầng 1-4 Nội bài

  37 Lượt xem

Thông tin chi tiết

Mọi hành khách di chuyển bằng thang máy và đi lại quanh khu vực Công cộng chờ Check-in đều quan sát thấy quảng cáo, thời gian chờ thang máy cũng khiến khách hàng ghi nhớ quảng cáo hơn và tiếp cận được thông tin quảng cáo rõ hơn.
nextbrand-logo-mobile