Quốc nội - Standee Nội bài


LOADING IMAGES
Quốc nội - Standee Nội bài

  31 Lượt xem

Thông tin chi tiết

Hình thức standee đặt ở mọi khu vực trong sân bay với số lượng quảng cáo nhiều, có thể thay đổi vị trí đặt nếu không hiệu quả, giúp quảng cáo được lặp lại dù khách hàng đi ở khu vực nào trong sân bay.
nextbrand-logo-mobile