Quốc nội đi - Khu vực Check-in sảnh A-B (2) Nội bài


LOADING IMAGES
Cảng hàng không quốc tế
Quốc nội đi - Khu vực Check-in sảnh A-B (2) Nội bài

  173 Lượt xem

Thông tin chi tiết

Khu vực Check-in Quốc nội đi tập trung toàn bộ hành khách làm thủ tục đi máy bay nên lượt hiển thị cao và người thân đưa tiễn, do diện tích quảng cáo lớn, vừa tầm nhìn nên dễ gây chú ý.

nextbrand-logo-mobile