Tin tức

Tìm hiểu về sân bay Tân Sơn Nhất Phần 5

Tìm hiểu về sân bay Tân Sơn Nhất Phần 5: Nhà ga hành khách quốc nội, Nhà ga hành khách quốc tế.

Nhà ga hành khách quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất

 nhà ga quốc nội
 
-       Diện tích dành cho hành khách: 21.524m2
-       Diện tích dành cho khu vực thiết bị: 6.876m2
-       Diện tích dành cho văn phòng làm việc và cho thuê: 1.832m2
-       Diện tích dành cho các quầy bán hàng: 1.866m2
-       Năng lực thông qua hiện tại: 8 triệu hành khách/năm;
 

Nhà ga hành khách quốc tế quảng cáo sân bay tân sơn nhất

Mặt bằng sản xuất kinh doanh: tổng diện tích sử dụng: 79.391m2;
 
 nhà ga quốc tế sân bay tân sơn nhất
 
-       Diện tích dành cho hành khách: 36.139m2
-       Diện tích dành cho khu vực thiết bị: 29.702m2
-       Diện tích dành cho văn phòng làm việc và cho thuê: 6.018m2
-       Diện tích dành cho các quầy bán hàng: 1.532m2
-       Năng lực thông qua hiện tại: 12 triệu hành khách/năm.
 
nextbrand-logo-mobile