Ga đi - Khu vực phòng chờ lên máy bay (1) Phú Quốc


LOADING IMAGES
Ga đi - Khu vực phòng chờ lên máy bay (1) Phú Quốc

  234 Lượt xem

Thông tin chi tiết

Khu vực Cách ly hạn chế số lượng quảng cáo và mọi người ngồi chờ tại hàng ghế trong khu vực nên có tầm nhìn bao quát, hình ảnh quảng cáo sẽ được quan sát lặp lại giúp khách hàng thụ động ghi nhớ quảng cáo tốt hơn.
nextbrand-logo-mobile