Khu vực Check-in Đà nẵng


LOADING IMAGES
Khu vực Check-in Đà nẵng

  47 Lượt xem

Thông tin chi tiết

Khu vực Check-in tập trung toàn bộ hành khách làm thủ tục đi máy bay nên lượt hiển thị cao và người thân đưa tiễn, do diện tích quảng cáo lớn, vừa tầm nhìn nên dễ gây chú ý.
nextbrand-logo-mobile