Quốc nội đến - Khu vực cách ly sảnh A-B Nội bài


LOADING IMAGES
Quốc nội đến - Khu vực cách ly sảnh A-B Nội bài

  762 Lượt xem

Thông tin chi tiết

Khu vực cách ly Quốc nội đến sảnh A - B (chờ lấy hành lý) là khu vực tập trung toàn bộ hành khách đi máy bay đến, do thời gian chờ lấy hành lý lâu nên quảng cáo được nhìn lặp lại nhiều lần và diện tích quảng cáo lớn nên quảng cáo thu hút hơn.
nextbrand-logo-mobile