Quốc nội - Quầy thông tin Nội bài


LOADING IMAGES
Quốc nội - Quầy thông tin Nội bài

  99 Lượt xem

Thông tin chi tiết

Quảng cáo sân bay đặt tại khu vực các quầy thông tin, bán vé,.. chiếm số lượng khá lớn tại sân bay Nội Bài. Số lượng các quầy thông tin giải rác khắp nhà ga.
nextbrand-logo-mobile