Giới thiệu vị trí

Giới thiệu vị trí quảng cáo tại sân bay

Khu vực quảng cáo tại sân bay:
- Khu vực bãi đỗ xe 
- Khu vực Công cộng
- Khu vực Cách ly Quốc nội đến (Hành lý)
- Khu vực Cách ly Quốc nội đi (Phòng chờ lên máy bay)
- Khu vực Check-in
- Khu vực Kiểm tra an ninh
Hình thức quảng cáo:
- Biển hộp đèn
- Biển Trivision
- Biển trụ tấm lớn
- Decal
- Khung tranh điện
- Standee
- Quầy thông tin
- Sa bàn
- LED
- LCD
- Xe đẩy
:
nextbrand-logo-mobile