News

THE MINISTRY OF TRANSPORT REQUIRES REQUIRED ELECTRONIC MEDICAL NOTICE TO ALL PASSENGERS WHEN FLIGHTING INLANDS, TRAINS, TRAINS, TRAVELERS AND CARS FOR ROOM COVID-19.

Accordingly, the time to deploy mandatory medical declarations for passengers traveling on public transport is from 12 o'clock on March 21st , 2020. The above-mentioned units notify all airlines.

2

Theo đó, thời gian triển khai việc khai báo y tế bắt buộc đối với hành khách đi các phương tiện vận tải công cộng kể từ 12 giờ ngày 21 tháng 3 năm 2020. Các đơn vị nêu trên thông báo tới tất cả các hãng hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp vận tải đường sắt, đường bộ, chủ/người điểu khiển phương tiện vận tải thực hiện ngay việc khai báo điện tử bắt buộc đối với tất cả các hành khách trước khi thực hiện hành trình trên các chuyến bay nội địa, tàu hỏa, tàu chở khách du lịch và xe khách liên tỉnh.

Bộ GTVT yêu cầu nhân viên trên các phương tiện (tiếp viên hàng không, tiếp viên phụ trách toa xe trên tàu hỏa, phụ xe khách liên tỉnh, thuyền viên trên các tàu chở khách du lịch) thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để tải ứng dụng Khai báo sức khỏe (tìm kiểm theo từ khóa chính xác: “Vietnam Health Declaration") từ CH Play (đối với hệ điều hành Android) hoặc App store (đối với hệ điều hành iOS).

Bước 2: Hướng dẫn và hỗ trợ hành khách khai báo trên trang https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng như hướng dẫn tại bước 1 đối với hành khách chưa khai báo.

Bước 3: Thông báo ngay cho Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng/Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tinh, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 nơi gần nhất khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19 (sốt, ho, khó thở).

Yêu cầu hành khách trước khi thực hiện hành trình của mình phải thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc và cung cấp cho nhân viên sử dụng ứng dụng, thực hiện quét mã “QR code" mà khách được cấp khi khai trên ứng dụng này.

 

:
nextbrand-logo-mobile