Quốc nội đến - Khu vực cách ly lấy hành lý Đà nẵng


LOADING IMAGES
Quốc nội đến - Khu vực cách ly lấy hành lý Đà nẵng

  231 Lượt xem

Thông tin chi tiết

Khu vực cách ly Quốc nội đến (chờ lấy hành lý) là khu vực tập trung toàn bộ hành khách đi máy bay đến, do thời gian chờ lấy hành lý lâu nên quảng cáo được nhìn lặp lại nhiều lần và diện tích quảng cáo lớn nên quảngcáo thu hút hơn.

nextbrand-logo-mobile